Slagharen zondag 21 januari 2024auteur: DDB

Noordelijke Provincies stellen subsidie beschikbaar voor techniek verduurzaming boerenbedrijf

Openstelling 22 januari – 12 februari
Boeren in Drenthe, Groningen en Fryslân, die hun boerderij willen verbeteren, kunnen tussen 22 januari en
12 februari 2024 subsidie aanvragen. Deze subsidie, genaamd 'Productieve Investeringen', is een van de eerste subsidies van het nieuwe GLB en richt zich op het verbeteren van machines en technologie op de boerderij. Vooral jonge boeren krijgen extra voordelen.

Geld duurzame ontwikkeling
Er is geld beschikbaar waarmee boeren stappen kunnen zetten naar een duurzame toekomst, aldus de provincies. Met een speciale regeling voor jonge boeren willen de drie provincies de sector nog duurzamer maken. Boeren kunnen ondersteuning krijgen bij de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf.

Investeringen
De subsidie is bedoeld om boeren aan te moedigen om installaties en machines aan te schaffen waarmee ze hun bedrijf duurzamer kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in technologieën die bijdragen aan milieudoelen, klimaatdoelen en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit.

Hierbij kan gedacht worden aan investeringen in machines voor mechanische onkruidbestrijding, waterbesparende precisieberegening of de verwerking van compost. Ook investeringen die het welzijn van dieren bevorderen, zoals het creëren van meer leefruimte voor de dieren of voorzieningen voor weidegang, komen in aanmerking.

Samen of alleen
De subsidie kan individueel of samen met andere boeren worden aangevraagd en dekt maximaal 40% van de kosten van de investering. Jonge boeren onder de 40 jaar kunnen tot 55% vergoed krijgen. Beide groepen hebben recht op een maximale subsidie van 125.000 euro. In totaal is er meer dan €1.700.000 (Drenthe), €2.000.000 (Groningen) en €1.955.000 (Fryslân) euro beschikbaar gesteld voor deze subsidies van de drie provincies.

Aanvragen
Vanaf 22 januari 2024 kunnen aanvragen worden ingediend via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), waar ook meer informatie over de subsidie te vinden is. Als u gebruik wilt maken van deze regeling adviseren wij u om u zo snel mogelijk aan te melden!!

Klik op uw provincie en u wordt automatisch doorgeleid naar de juiste subsidieregeling:

Drenthe

Groningen

Fryslân


Met vriendelijke groet,

Het DDB-bestuur
21 januari 2023