maandag 11 januari 2021auteur: DDB

‘Plan-LTO 2021’ is al voor 100% gehaald – in 2019: nieuwe Wet Oneerlijke Handelspraktijken gaat uiterlijk mei 2021 in

Dat de nieuwe voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, het verdienmodel van boeren en tuinders tot hét speerpunt van de LTO-belangenbehartiging gemaakt heeft voor 2021, vindt de DDB zeer positief. De DDB werd immers in 2006 uitsluitend opgericht voor het verdienmodel én een gelijkwaardige positie voor de Nederlandse melkveehouders in de keten. Een strijd die we overigens vaak zónder voldoende steun van LTO hebben moeten voeren!  

Plan LTO

Met grote belangstelling hebben we dan ook kennis genomen van het ‘plan LTO’ voor 2021. Van der Tak zegt op Nieuwe Oogst onder andere het volgende: “Het zou boeren en tuinders enorm kunnen helpen als zij sneller krijgen uitbetaald en dus over meer cashflow kunnen beschikken. Zij moeten nu veel te lang wachten op hun geld. Ander punt is dat kwaliteitsderving van de versproducten na levering niet meer worden verhaald op leveranciers, maar voor rekening zijn van de overige ketenpartijen.”

Wet oneerlijke Handelspraktijken

Verrassend. Wellicht is Van der Tak als nieuweling in de sector nog niet goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het Europese Landbouwbeleid maar al wat LTO zich voor 2021 tot doel heeft gesteld, is door de lobby van de European Milk Board (EMB), al lang aangenomen als wetgeving in de nieuwe Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Een wet die door de Europese Commissie in 2019 is aangenomen en door Minister Schouten uiterlijk in mei 2021 moet zijn ingevoerd.

De 'Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen' verbiedt de volgende oneerlijke handelspraktijken onder alle omstandigheden:

  • Betalingen later dan 30 dagen voor bederfelijke landbouw- en voedingsproducten
  • Betalingen later dan 60 dagen voor andere landbouw- en voedingsproducten
  • Korte termijn annuleringen van bederfelijke goederen
  • Eenzijdige contractwijzigingen door de afnemer
  • Betalingen niet gerelateerd aan een specifieke transactie
  • Neerleggen van risico van verlies en bederf bij de leverancier
  • Weigeren van een schriftelijke bevestiging van een leveringsovereenkomst door de afnemer, ondanks het verzoek van de leverancier
  • Onrechtmatig gebruik van bedrijfs- of handelsgeheimen door de afnemer
  • Commerciële vergoeding door de afnemer
  • Vergoeding kosten gemaakt bij het onderzoeken van klachten van klanten, ondanks ontbreken van nalatigheid of schuld door leverancier

Vetgedrukt staan alle door Sjaak van der Tak vermelde punten waarop LTO zich wil richten. Die dus al in de wet zijn opgenomen, een wet die uiterlijk in mei 2021 in zal gaan. Voor ‘Plan LTO’ heeft LTO de lat wel heel laag gelegd nu deze doelstellingen al voor 100%  binnengehaald zijn. Maar niet door de inspanningen van LTO maar grotendeels door de lobby van de EMB in Europa!  

Niet voor boeren

Bovendien zal het terugbrengen van de betalingstermijn naar 30 dagen voor de meeste boeren geen verschil maken: melkveehouders krijgen bijvoorbeeld iedere vier weken de melk betaald. Het rentevoordeel voor een melkveehouder met 1 miljoen liter melk zal op zijn aller gunstigst nog geen 750 euro per jaar zijn (maandelijkse opbrengst x rentevoordeel). Daar zit de winst niet in voor het verdienmodel.  Die 30 dagen regeling is vooral een maatregel ten gunste van de verwerkers van de melk.

Oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse zuivelsector - onderzoek

Naar aanleiding van het aannemen van de nieuwe wet Oneerlijke Handelspraktijken, heeft de DDB in 2019 al een representatief onderzoek uit laten voeren - onder auspiciën van WUR - naar oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse zuivelsector. Met schokkende resultaten: sinds 2014 is het aantal oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse zuivelsector dramatisch toegenomen, zoals (het dreigen met) melkweigering en het eenzijdig opleggen van kostenverhogende en bovenwettelijke eisen. Het persbericht van toen kunt u op de site van de DDB  teruglezen, evenals het rapport.    

Sinds 2019 presteert de Nederlandse zuivelindustrie bepaalt niet beter aangaande oneerlijke handelspraktijken in de zuivelsector! DDB nodigt Van der Tak / LTO graag uit zich in 2021 eens echt druk te gaan maken over het verbod op Onrechtmatig gebruik van bedrijfs- of handelsgeheimen door de afnemer, nu melkveehouders onrechtmatig (want verboden binnen de Wet Oneerlijke Handelspraktijken!) gedwongen worden afstand te doen van hun data via onder andere de Koemonitor. De DDB gaat scherp toezien op naleving van de nieuwe wet en kan daar goed een ‘strijdmakker’ bij gebruiken! 

De agenda van Schouten

Dat Van der Tak kennelijk inhoudelijk niet op de hoogte is van de nieuwe wet zou best kunnen, maar de bestuurders van LTO hadden beter moeten weten. Nu lijkt het, alsof Van der Tak slechts de agenda van Minister Schouten gaat uitvoeren! Ook al, omdat Van der Tak de taak van Minister Schouten benoemt om de mededingingsregels aan te passen zodat boeren zich meer kunnen verenigen: dit punt is afgelopen herfst ook al aangenomen door het Europees Parlement, tijdens de onderhandelingen over de nieuwe GMO regels in het herziene GLB, en na intensieve lobby door de EMB (producentenorganisaties werden in de landbouw in 2014 mogelijk gemaakt op initiatief van toenmalig Eurocommissaris Ciolos na aanhoudende demonstraties in Brussel door de EMB).

FarmerFriendly

Natuurlijk valt er voor de DDB en LTO genoeg samen te werken in 2021 met betrekking tot het verdienmodel. DDB heeft zich daarvoor al aangesloten bij FarmerFriendly, het Keurmerk dat op 14 januari besproken zal worden tijdens een overleg met het CBL.

FarmerFriendly kan wél een aanzienlijk verschil maken voor het boereninkomen. En zal niet alleen de supermarkten tot de verantwoordelijkheid roepen maar alle Nederlanders. Omdat alle Nederlanders eisen hebben die opgelegd worden aan de Nederlandse boeren, voor iedere liter melk en iedere kilo vlees, groente of fruit die geproduceerd wordt in Nederland, terwijl de consument zich het recht voorbehoudt om producten te kopen die niet aan die hoge Nederlandse eisen voldoen.

Via FarmerFriendly wordt iedere Nederlander meegenomen in die medeverantwoordelijkheid.

En dat is pas echt een goed begin van 2021!

Het DDB-Bestuur

11 januari 2021