zaterdag 1 juni 2024auteur: DDB

Politieke wil en Actie voeren bepalen Europees beleid!

 

Nu zowel BBB als PVV in de nieuwe coalitie zitten, denkt een deel van de boeren dat Brussel wil niet meer van belang is en we op rozen zitten! Dat we met die verschuiving in de Nederlandse politieke arena, de derogatie op sloffen terugkrijgen en de Green Deal verleden tijd is ná de EU Verkiezingen. Vuist op tafel, klaar. Niks meer aan doen!

Zou het echt zo gemakkelijk gaan?

Omdat het verlies van de derogatie in de huidige vorm het gros van de Nederlandse melkveehouderij binnen 2 jaar de kop gaat kosten, werd in opdracht van de leden van ZuivelNL, juridisch onderzoek uitgevoerd over “de juridische status van de derogatie onder het Unierecht” en de mogelijkheden om op te komen tegen de in de derogatie gestelde voorwaarden.

Dat onderzoek heeft onder andere de volgende schokkende conclusies opgeleverd:

De derogatie is een bindende EU-maatregel. Het is een besluit in de zin van artikel 288 VWEU. Dit betekent dat de Nederlandse overheid verplicht is zich te houden aan de hierin gestelde normen en voorwaarden. Omdat je tegen een "Besluit" bezwaar en beroep aan kunt tekenen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (het "HvJEU") - bijvoorbeeld over het afbouw-pad of andere voorwaarden - had de Minister van LNV dat binnen twee maanden vanaf de dag van bekendmaking van de maatregel – 16 november 2022 - moeten doen. Minister Piet Adema heeft dat nagelaten waardoor beroep tegen de derogatie niet meer mogelijk is en de derogatie – in rechte – vaststaat! Het aanvechten van de derogatie zelf, heeft hierdoor geen reële kans van slagen. Had de Minister van LNV wél beroep aangetekend, dan hadden er nog mogelijkheden opengelegen. Nalatigheid van het ministerie van LNV. Bovendien blijkt ook ‘gedoogbeleid’ niet kansrijk en kan negatieve gevolgen met zich meebrengen.

Het uitgebreide juridische rapport heeft nog iets uitgewezen wat een directe tegenstelling is van wat beweerd wordt vanuit Den Haag: er blijkt geen enkele juridische belemmering voor de Europese Commissie om te derogatie te verlengen of versoepelen. Geen enkele! Als er politieke wil is, kan de derogatie verlengd of versoepeld worden. Maar die politieke zit niet in de huidige Europese Commissie. Waar Van Von der Leyen (EVP) samen met de Socialisten van Frans Timmermans, de Green Deal heeft ingevoerd waarin krimp van de veestapel een doel op zich is.

Zal Von der Leyen dan een andere opstelling kiezen in de komende vijf jaar EU Commissie? In de peilingen staat de EVP nog steeds als grootste partij. En Von der Leyen is opnieuw de enige kandidaat voor de EVP. De Socialisten staan nog steeds op nummer 2. Weinig verandering ten opzichte van 2019 – 2024.

Op 22 februari jl.. verklaarde Ursula von der Leyen bovendien tijdens een persconferentie in Brussel dat ze in haar tweede termijn als EU Commissaris (2024 – 2029), de Green Deal verder gaat uitrollen. En ze kreeg daarvoor bij haar eigen partij CDU de handjes op elkaar. “De EVP claimt de Green Deal”, kopte de media.

Kunnen we een dergelijke EU Commissie op andere gedachten brengen? Is het niet noodzakelijk om te zorgen dat een andere politieke machtsverhouding in Brussel het voor het zeggen krijgt? Want een andere samenstelling van het Europese Parlement bepaalt ook een andere samenstelling van de Europese Commissie én dus een andere politieke opstelling.

Die andere samenstelling en opstelling kunnen we voor elkaar krijgen als we er alles aan doen om de Europese burgers attent te maken op hun recht om te stemmen. Daar zijn we in Nederland ook in geslaagd in maart en november 2023. Door actie te voeren.

Met actie voeren – en actievoeren alleen! –kunnen we een ommezwaai bij de Europese Commissie bereiken. Nota bene Diederik Samson vertelde aan RTL Nieuws dat de stemmingen over de Natuurherstelwet – onderdeel van de Green Deal, maar om één reden geblokkeerd werd: Diederik Samson zegt: “Toen kwamen de boeren" (…) Volgens Samsom bezweek het zwakste stukje van het systeem toen het onder druk kwam te staan. "1000 pk per tractor, dat maakt indruk."

Precies, dat maakte indruk. Dat veranderde de zaken.

Dus dames en heren wat wordt het: duimendraaien thuis op 4 juni? Of toch maar mee op veldtocht, 4 juni, om die kans op verandering van die politieke wil, zelf te bewerkstelligen!

Het DDB Bestuur