woensdag 24 april 2024auteur: DDB

Reactie Dutch Dairymen Board op 'crisisplan' van LTO, NAJK, De Natuurweide en NZO

Gisteren werden we allemaal opgeschrikt door een plan van LTO, NAJK, De Natuurweide en NZO.

Een plan waar DDB haar handtekening niet onder heeft willen zetten omdat dit plan geen weergave is van wat we binnen de G6 (DDB, De Natuurweide, LTO Melkveehouderij, NAJK, Netwerk Grondig, NMV,) de afgelopen maanden hebben besproken.

G6 – gezamenlijk overleg melkveeorganisaties; voorgeschiedenis
De aanleiding om een paar maanden geleden bij elkaar te gaan zitten, was de acute mestplaatsingsproblematiek. Daarvoor een oplossing bedenken voor de melkveehouderij in Nederland was ons gezamenlijk doel.

Binnen het overleg is eerst berekend hoeveel mestplaatsingsruimte er verloren is gegaan door beleidsbesluiten (bufferstroken, afbouw derogatie en aanwijzing NV gebieden). Vervolgens zijn alle mogelijkheden om minder mestproductie te krijgen, op een rijtje gezet. Conclusie: geen enkele maatregel kan op de korte termijn van minder dan 2 jaar (afbouw derogatie), voorkomen dat 600.000 melkkoeien moeten worden afgestoten – meer dan een derde van de melkveesector!

Binnen de G6 was duidelijk dat meer plaatsingsruimte, de enige oplossing is. Graslandderogatie is noodzakelijk. Evenals een overgangsperiode in wetgeving. Daar is op ingezet en niet op krimp. Zuivelverwerkers hebben zich in december 2023 aangesloten bij de G6.  

Voor DDB is vanaf het begin ‘krimp’ als beleidsdoel, onbespreekbaar geweest. Dat standpunt hebben we in eerdere berichten ook gedeeld.  Zoals we ook oplossingen hebben aangedragen om het acute mestplaatsingsprobleem op te lossen (o.a. meer vergunningen voor mestopslag en afstappen van kalenderlandbouw).

Focus
Sinds de publicatie van de brief van Minister Adema, is kennelijk, de focus verlegd door de woordvoerders die als afvaardiging, namens de G6, met politici en Kamerleden hebben gesproken. Van die gewijzigde focus, is het ‘crisisplan’ dat gisteren is gepubliceerd in de media, het resultaat.

Dat crisisplan is geen resultaat van overeenstemming binnen de bijeenkomsten van de melkveegroep van de G6. DDB heeft de brief niet vooraf gezien, die nu als crisisplan is gepubliceerd. Kennelijk is er sprake geweest van een parallel-overleg waar niet alle zes melkveeorganisaties bij betrokken zijn geweest.

Offer
De afgelopen 2 dagen werd het ons duidelijk – door spoedberaden en telefoongesprekken, dat in het crisisplan grote offers worden aangeboden die stuk voor stuk geforceerde ‘krimp’ betekenen van de melkveehouderij: meer afroming bij verkoop fosfaatrechten en een slachtpremie waarbij de rechten definitief worden weggestreept (!)  betekenen ook minder ruimte voor de ‘blijvers’. Terwijl er geen enkel zicht of garantie is op graslandderogatie of verruiming van de mestplaatsingsruimte, worden nu al grote offers aangeboden.

Het DDB bestuur belegde dinsdagavond een extra bestuursvergadering en heeft besloten ‘nee’ te zeggen tegen het crisisplan zoals dit telefonisch in fragmenten met ons is gedeeld, en het niet de ondertekenen.

Mes in de rug
DDB weet dat de BBB en de PVV vast willen houden aan hun verkiezingsbelofte: ‘geen krimp’. DDB weet ook dat, binnen de formatiebesprekingen, die opstelling kans van slagen heeft.

De aanleiding waarom boeren in 2019 massaal op de trekker zijn gestapt: krimp voorkomen, is nooit dichter bij geweest dan nu. En juist op dit moment besluit een afgesplitst deel van de eerder verenigde G6, eigenstandig een krimpaanbod te doen. Aan een demissionaire minister van LNV die nog geen deuk in een pakje boter heeft geslagen in Brussel. Met verkeerde cijfers afreisde en zo de derogatie heeft verprutst en er voor heeft gezorgd dat 60% van het landbouwareaal als NV gebied is aangemerkt. Een aanbod dat invloed zal hebben op het Kamerdebat 25 april omdat het wordt gecommuniceerd als “crisisplan van de sector”. 

Onvoorstelbaar en onacceptabel. En een mes in de rug van de actievoerende boeren én de partijen die nu zo hard voor ons knokken in Den Haag!

Wat begon als een gezamenlijke strijd van zes melkveeorganisaties voor behoud van onze sector en tegen de leugens uit Den Haag, is ontaard in een totale deceptie.

Boodschap formerende partijen
Onze boodschap voor de formerende partijen, en in het bijzonder de BBB en PVV is: het crisisplan dat u aangeboden wordt, wordt niet breed gedragen, is geen sectorplan. De formerende partijen wordt met klem gevraagd dit plan te negeren en vast te houden aan: GEEN KRIMP!

Juiste feiten en cijfers
Wanneer de feiten en juiste cijfers omtrent de waterkwaliteit en de gebruiksnormen van dierlijke mest worden gebruikt, en alle juridische mogelijkheden die er zijn binnen de Nitraatrichtlijn worden benut, zal duidelijk worden dat de Nederlandse melkveehouders net zo gelijk hebben als de puls visserij dat ook had. Dat we ruimschoots aan alle Brusselse normen voldoen en ‘krimp’ slechts achteruitgang betekent voor de waterkwaliteit, de duurzaamheid én de leefbaarheid op het platteland.

DDB accepteert geen herhaling van zetten die opnieuw een hele sector de kop kost. DDB accepteert niet dat mensen opnieuw door beleidskeuzes worden vermorzelt.

We blijven de strijd voor de melkveehouders aangaan!

Bestuur Dutch Dairymen Board