vrijdag 12 mei 2023auteur: DDB

Rekening houden met weidevogels – aankondiging ALV DDB

Het broedseizoen van weide- en akkervogels is in volle gang, evenals de werkzaamheden in het veld. Bij het beschermen van de weide- en akkervogels kunnen in verschillende provincies, vrijwilligers van de vogelwachten u daarbij helpen. In Fryslân bijvoorbeeld, zijn 104 vogelwachten, met maar liefst 3500 actieve vrijwilligers. Zij zetten zich praktijkgericht in voor de weide- en akkervogels, samen met u!

De nadruk ligt op het inventariseren en monitoren van de diverse vogelsoorten en het creëren van nestgelegenheid en goede broedomstandigheden. Ze helpen met het opzoeken van de nesten, het intekenen van nesten op kaarten en het beschermen van de nesten. Boeren kunnen vervolgens de kaarten gebruiken om tijdens het veldwerk rekening te houden met de nesten en de kuikens. Ook kan er een speciale weidevogeldrone ingezet worden om te monitoren.
 
In het algemeen raden wij u aan om, ruim voordat u gaat slepen, rollen, bemesten, vee gaat weiden of andere landwerkzaamheden gaat verrichten, contact met de vogelwachter in uw woonplaats op te nemen. Bespreek met uw vogelwachter waar en wanneer u met landwerk aan de gang denk te gaan. Vogelwachten helpen bij het zoeken van nesten en tekenen ze in op kaarten, u kunt de kaart gebruiken om tijdens het werk op een perceel rekening te houden met de nesten en kuikens. De vogelwacht kan ook nestpannen over de gevonden nesten leggen voordat er met de werkzaamheden op het perceel wordt begonnen. Houd er wel rekening mee dat het voor hem/haar vrijwilligerswerk is, dat gecombineerd moet worden met een baan en andere nazorggebieden.

Omdat niet alleen boeren zelf landwerk verrichten maar er ook veel wordt uitbesteed aan loonwerkers, is het in het kader van de bescherming van weide- en akkervogels van belang om ook met de loonwerker af te stemmen over hoe nesten en vogels zo goed mogelijk kunnen worden beschermd en ontzien.

Algemene Leden Vergadering DDB – 29 juni 2023

Op donderdag 29 juni 2023 heet het DDB-bestuur u van harte welkom op de algemene ledenvergadering, in Vergader- en congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10,
3862 CX Nijkerk. Ontvangst met koffie en thee 19.45 uur,
aanvang vergadering 20.00 uur. 
Uw persoonlijke uitnodiging en de stukken voor de vergadering ontvangt u thuis per post! We zien u graag op 29 juni in Nijkerk!
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Dutch Dairymen Board