donderdag 22 november 2012

Agrarische vakbonden en DDB roepen leveranciers Albert Heijn en Jumbo op niet akkoord te gaan met betalingskortingen

Leveranciers moeten bij Albert Heijn en Jumbo aangeven dat zij niet akkoord gaan met resp. 2% betalingskorting en 1,25% Hallo Jumbo-bijdrage. De agrarische vakbonden en DDB - als belangenbehartigers van de producenten – verzoeken de leveranciers door te geven in hoeverre ze er in slagen de kortingen van tafel te krijgen.

Dit staat in een brief die de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Dutch Dairymen Board (DDB) naar (vers)leveranciers van Albert Heijn verstuurden.

Op vrijdag 14 september j.l. hebben genoemde organisaties de directie van Albert Heijn in Zaandam gewezen op het feit dat zij niet eenzijdig bij leveranciers een betalingskorting kunnen verlangen. In een gesprek met de heer S. van der Laan, directie AH, wezen de organisaties op het feit dat deze betalingskortingen ongetwijfeld op de voedselproducenten afgewenteld zullen worden.
Albert Heijn houdt vooralsnog vast aan de 2% korting. Dit liet het bedrijf op 21 september j.l. weten na overleg met LTO Nederland. Per leverancier kan de korting variëren en ook de termijn waarop die geldt.

Ook leveranciers Jumbo

Ook Jumbo heeft leveranciers eenzijdig benaderd. In een brief van 7 september j.l. werden zij verzocht om een eenmalige betaling van 1,25% Hallo Jumbo-bijdrage over de gezamenlijke factuurwaarde van Jumbo en C1000. Deze bijdrage wordt over geheel 2012 bepaald en verrekend met de betalingen. Daarnaast heeft de directie van Jumbo/C1000 besloten om per 15 oktober a.s. de betalingstermijn met 7 dagen te verlengen.

2% en 1,25% = onacceptabel

De agrarische vakbonden en DDB vinden de 2% betalingskorting van AH en de 1,25% Hallo Jumbo-bijdrage plus een langere betalingstermijn onacceptabel. De prijzen die agrariërs ontvangen liggen veelal ver onder de kostprijs en de organisaties vrezen dat de extra kortingen uiteindelijk weer voor rekening van de primaire producenten zullen komen.
De agrarische organisaties strijden voor een gelijkwaardige positie van de primaire producent in de keten en faire, kostendekkende opbrengstprijzen en hebben door middel van acties druk gezet bij AH om af te zien van de betalingskorting. Nu is het aan de leveranciers van AH en Jumbo om nee te zeggen tegen de kortingen, om zodoende druk op de opbrengstprijs van de primaire producenten te voorkomen.