Albert Heijn onder de indruk van reacties op kortingseis

Delegaties van de DDB, NMV, NVV, NAJK en NAV zijn tevreden over de korte actie die zij vandaag hielden bij het hoofdkantoor van Albert Heijn te Zaandam. Een actie om hun onvrede, over de door Albert Heijn per brief aan haar leveranciers aankondigde korting op de uitbetalingsprijs van 2%, duidelijk te maken aan de directie van de supermarktketen.

De heftige reacties op de betreffende brief, heeft grote indruk gemaakt op de directie van Albert Heijn, verklaarde Sander van der Laan tijdens het gesprek met de boerenvertegenwoordigers. Deze hebben de directie van Albert Heijn gewezen op de gevolgen voor boeren en kleinere leveranciers, die onmiddellijk de korting zullen krijgen doorberekend en wiens bedrijven daardoor in ernstige financiële moeilijkheden kunnen komen.

Van der Laan deed de toezegging dat de korting wordt opgeschort voor alle leveranciers die bezwaar maken. Deze leveranciers worden op het hoofdkantoor uitgenodigd voor een gesprek. Daarna besluit Albert Heijn of een korting wordt doorgevoerd.
De boerenvertegenwoordigers vinden deze toezegging onvoldoende en lichtten dat in het gesprek ook toe: een leverancier wiens totale opbrengst wordt geleverd aan Albert Heijn, heeft onvoldoende onderhandelingsmogelijkheden om “néé” te zeggen. Daarmee loopt hij het risico dat hij zijn afzet aan de supermarktketen in de nabije toekomst volledig kwijtraakt, waardoor de continuïteit van zijn bedrijf in gevaar komt.
De DDB roept leveranciers, die naar aanleiding van hun onvrede het gesprek de komende weken met de directie van Albert Heijn aangaan, om de uitkomsten van deze gesprekken door te geven aan hun belangenorganisatie. Op die manier kan vastgesteld worden of er werkelijk onderhandelingsruimte is voor de leveranciers of dat de supermarktketen hiermee probeert tijd te winnen waarna de kortingen alsnog worden door gevoerd.

In het gesprek is de directie van Albert Heijn gewezen op de machtspositie die zij innemen ten opzichte van de boeren en leveranciers, en op hun verantwoordelijkheid als marktleider: in Nederland is het toekomstperspectief voor jonge boeren door het slechte prijsniveau zo onzeker, dat er nog maar 3% van de Nederlandse boeren beneden de 40 jaar is. Juist eenzijdig opgelegde eisen van supermarktketens zullen een uittocht van boeren uit de Nederlandse landbouwsector verder bespoedigen, waardoor het ruime en kwalitatief hoogstaande voedselaanbod in Nederland in korte tijd, snel achteruit zal gaan.

De directie van Albert Heijn is tevens door de boerendelegatie gevraagd mee te werken aan de totstandkoming van heldere, eerlijke marktregels, die moeten zorgen voor een evenwichtige positie op de markt voor producenten.

De in Zaandam aanwezige boerenbonden, gaan vanaf volgende week mogelijke vervolgstappen bespreken. LTO Nederland, die ook was uitgenodigd om deel te nemen, liet niets van zich horen. Een gemiste kans, aldus de DDB omdat juist nu een sterk signaal vanuit de totale landbouwbelangenbehartiging, essentieel is voor blijvend succes aangaande de verdeling van marktmacht.