maandag 30 november 2015

De zuivelmarkt stort in, commissaris Hogan doet er niks aan!‏

Op 23 november heeft de European Milk Board (EMB) een open brief gestuurd aan Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie.

In deze brief roept de EMB Juncker op om Eurocommissaris Phil Hogan van zijn post te ontheffen. Hogan onderkent de problemen van veel Europese melkveehouders niet, neemt de crisis op de zuivelmarkt niet serieus en is niet in staat met oplossingen te komen.

Lees hieronder de inhoud van de brief:
 

************BRIEF************


President Jean-Claude  Juncker                                                                                                                       
European Commission                                                                                                                                   
Rue de la Loi – Wetstraat 200
1049 Brussels

Brussel,  23  november 2015

De zuivelmarkt stort in, commissaris Hogan doet er niks aan!

 

Geachte President,

De situatie van de Europese Melkveehouders wordt met de dag slechter. Al maandenlang, zijn de melkprijzen voor boeren in veel landen slechts 25 tot 30 cent per kilo, terwijl bewezen is dat de productiekosten hoger zijn dan 40 cent. Er zijn al boeren failliet verklaard. Anderen kunnen alleen doorgaan met produceren met behulp van verhoogde leningen van tien- of honderdduizenden euro’s. De reden van deze dramatische ontwikkelingen is de onbalans tussen vraag en aanbod op de zuivelmarkt.

Desondanks sprak Eurocommissaris Hogan, tijdens de laatste vergadering van de landbouwraad, over stabilisering van de zuivelmarkt.1 Dit was weer een uitspraak in een reeks uitspraken die ons eraan doet twijfelen of Phil Hogan daadwerkelijk een oplossing wil zoeken en of hij hier wel toe in staat is.

In januari ontkende de Eurocommissaris nog volledig dat er een crisis was ontstaan op de zuivelmarkt.2 Eind september verklaarde hij, tijdens een TV interview met ViEUws, dat het niet waar kon zijn dat de melkprijzen de productiekosten niet dekken:

„Ik geloof niet dat veel boeren produceren voor minder dan de kostprijs. Ze zeggen dat ze dat doen, maar uiteindelijk produceren ze nog steeds."3

Zulke uitspraken zijn niet in lijn met de realiteit van de markt en tonen aan dat het de Eurocommissaris ontbreekt aan de benodigde expertise op het gebied van landbouw. In feite heeft Eurocommissaris Hogan meerdere wetenschappelijke onderzoeken tot zijn beschikking waarin bewezen wordt dat boeren over het algemeen niet de melkprijs ontvangen die hen in staat stelt om hun productiekosten te dekken.4

Het overgrote deel van de melkveehouders is, ondanks deze niet-kostendekkende prijzen, om meerdere redenen bijna verplicht hun uiterste best te doen door te gaan met melken. Melk is simpelweg niet te vergelijken met industriële producten waarvan de productie de ene dag kan worden stil gelegd en de volgende dag weer opgestart.

In artikel 39 van het Verdrag over het functioneren van de EU wordt bepaald dat het de taak van de Eurocommissaris is om te zorgen voor een eerlijke levenstandaard voor de landbouwgemeenschap. Alleen met voldoende inkomen kan de agrarische diversiteit met al zijn positieve effecten op regionale ontwikkeling behouden blijven.

De huidige negatieve tendens is gevaarlijk voor de landbouwsector van de EU. Wat daardoor wordt vernietigd kan niet worden hersteld. De interactie tussen partijen op de mark moet worden gekenmerkt door eerlijkheid, verantwoordelijkheid, en inzicht in de echte marktontwikkelingen. Om dit veilig te stellen moet de Eurocommissaris voor landbouw de juiste intuïtie en feeling met de sector hebben, eigenschapen die bij de heer Hogan ontbreken.

Phil Hogan heeft geen oplossingen en hij wil ze niet hebben ook! Hij heeft zijn professionele ongeschiktheid wel duidelijk getoond met zijn minachting voor boeren. Daarom vragen wij, Europese melkveehouders, u om in actie te komen:
 

Mr President, onthef deze ongeschikte commissaris van zijn post

De prijsinstabiliteit van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat korte termijn financiële steun geen oplossing biedt voor de essentie van het probleem! Daarom roepen wij u op om serieus te kijken naar het crisisinstrument, gebaseerd op vrijwillige productievermindering, dat de EMB samen met andere organisaties aangeboden heeft. (5)

Wij verzoeken u vriendelijk om binnenkort met ons om de tafel te gaan zodat wij de voorgestelde oplossingen kunnen toelichten. Mocht u dat wensen dan kunnen een aantal boeren die grote bedrijven runnen, ook aanschuiven om te vertellen over hun huidige situatie.

Gezien de urgentie van de situatie vragen wij u deze brief voor 4 december a.s. te beantwoorden.

Hoogachtend, 

Romuald Schaber, EMB President                       

                                                                                                                                                                                 

1            http://www.eu2015lu.eu/de/actualites/articles-actualite/2015/11/16-conseil-agri/index.html         
2            http://www.nfuonline.com/sectors/dairy/phil-hogan-says-dairy-sector-not-in-crisis/                             
3            http://www.vieuws.eu/food-agriculture/eu-farmers-resilient-despite-crisis-says-commissioner-  

hogan/utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Thursday+AD+copy&utm_content=Newsletter+Thursday+AD+copy+CI D_c924206747ebd5d8bb062ed3a38e572d&utm_source=viEUws%20newsletter%20%20email%20alerts

4            Studies are available for Germany, France, the Netherlands, Belgium and Italy. They can be                      downloaded here: http://www.europeanmilkboard.org/special-content/milk-production-costs.html

5            For more information on the Market Responsibility Programme (MRP) of the European Milk Board:                     http://www.europeanmilkboard.org/de/special-content/marktverantwortungsprogramm.html