dinsdag 8 januari 2019

Onderzoek over belangenorganisaties


Wat verwachten boeren en tuinders van een belangenorganisatie voor de land- en tuinbouw? Is dat alleen belangenbehartiging of ook promotie van de sector en het bieden van inkoop- of ledenvoordelen? En hoe tevreden zijn de agrarische ondernemers eigenlijk over de belangenorganisaties?

Deze week start Agrio Uitgeverij in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen een grootschalig online onderzoek om antwoord te geven op deze vragen. De Dutch Dairymen Board valt ook onder de deelnemende organisaties.

De resultaten van het onderzoek worden zowel aan de deelnemers als aan de belangenorganisaties beschikbaar gesteld, zodat de belangenorganisaties een goede indruk krijgen van wat er ‘leeft en speelt’ onder de leden en zij hierop kunnen inspelen. Ook worden de resultaten gepubliceerd in de agrarische vakbladen en op de websites van Agrio.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk boeren en tuinders deelnemen aan dit onafhankelijk onderzoek, zodat de mening van leden, niet-leden, tevreden of minder tevreden duidelijk wordt. Geelen Consultancy gaat hiervoor duizenden boeren en tuinders per e-mail uitnodigen voor deelname aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

De meeste belangenorganisaties zijn op de hoogte van het onderzoek en hebben vooraf inzage gekregen in de vragenlijst voor eventuele opmerkingen of suggesties voor verbetering.

De intentie is ook om het onderzoek een keer in de twee jaar uit te voeren, zodat we kunnen nagaan of de dienstverlening wel of niet verbeterd is en of de verwachtingen van de agrarische ondernemers wel of niet veranderd zijn.

Agrio Uitgeverij en Geelen Consultancy hopen op een zo hoog mogelijke respons.