vrijdag 6 november 2015

Protesten melkveehouderij in Europa: DDB en NMV roepen op tot actie op 12 november!

Op donderdag 12 november 2015 zullen diverse ledenorganisaties van de European Milk Board, waaronder de Dutch Dairymen Board en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, actie voeren tegen het desastreuze en ondeskundig uitgevoerde EU- zuivelbeleid dat heeft geleid tot een totale ontwrichting van de prijzen op de melkmarkt. De toekomst van tienduizenden Europese melkveebedrijvenstaat op het spel. Tevens wordt directe invoering van het Markt Verantwoording Programma geëist: een crisisinstrument om de markt weer in balans te brengen.

Overal in de EU worden melkveehouders geconfronteerd met melkprijzen die ver onder de kostprijs liggen. Melkprijzen die de continuïteit van honderdduizenden Europese, en Nederlandse melkveebedrijven inmiddels bedreigen. Alles als gevolg van de afschaffing van de melkquotering en de oproep aan de Europese melkveehouders om meer melk te gaan produceren voor de aangekondigde stijgende vraag op de wereldmarkt. Vraag die tot dusver in geen velden of wegen te bekennen is.

Er is een duidelijke koppeling tussen de afschaffing van de melkquotering en de huidige malaise op de zuivelmarkt aangaande de melkprijs: de groei van vraagmarkten die door talloze zichzelf zuivelmarktdeskundigen noemende personen werd aangekondigd, blijkt op niets anders als ‘wishful thinking’ gebaseerd. Onder deze zogenaamde deskundigen vinden we de voormalige staatssecretaris van EZ Sharon Dijksma, woordvoerders van de zuivelindustrie en de zuivelcoöperaties, banken en  landbouworganisatie LTO Nederland.

Geen van bovengenoemde partijen hebben zich tot dusver ook maar een ogenblik ingezet voor de belangen van de melkveehouders die als enige met de desastreus lage melkprijzen worden geconfronteerd: de rest van de zuivelketen soupeert zijn inkomsten en bonussen als voorheen terwijl ook consumenten niets merken van de extreem lage melkprijzen.

Een ander, niet te ontkennen effect van de ondeskundige lobby van het Ministerie van EZ, de zuivelindustrie, banken en LTO , zijn de huidige problemen ten aanzien van het fosfaatplafond. Door het hardnekkig negeren van dit plafond dat al sinds 2006 een politiek feit is, hebben de politieke vertegenwoordigers - evenals hun kompanen in de zuivel- en bankensector - de belangen van de individuele melkveehouders zwaar geschaad. De zwaar gestimuleerde toename van de melkproductie heeft al na een paar maanden tot overschrijding van het fosfaatplafond geleid waardoor alle melkveebedrijven nu worden geconfronteerd met grote schade, door de wanprestatie van bovengenoemde partijen.

De Nederlandse melkveehouders worden, veel meer dan hun Europese collega’s, nu al overstelpt met een oerwoud aan onduidelijke en op punten tegenstrijdige regelgeving ten aanzien van de mestwetgeving.  Vele wetten en regelingen zijn al uitgebraakt over de melkveehouderij zonder een oplossing te bieden aan de problemen. Hierdoor wordt de sector onnodig op kosten gejaagd zonder een oplossing voor de problemen te bieden.

 

De toekomst van duizenden melkveebedrijven hangt aan een zijden draadje.
Er is de melkveehouderij door politici en zuivelvertegenwoordigers een strop om de nek gehangen!

Daarom voeren de DDB en de NMV op donderdag 12 november actie. Om de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, bewust te maken van de enorme problemen die er leven binnen de melkveehouderij en zijn onverdeelde aandacht en een luisterend oor te vragen voor de opties die er zijn voor het oplossen van de melkprijsproblematiek!

U ontvangt maandag 9 november verdere informatie over locatie en tijd van de actie op 12 november tegen het ondeskundige zuivelbeleid en vóór introductie van het door de EMB ontwikkelde crisisinstrument en de oproep om direct maatregelen  in te voeren om de melkmarkt weer in balans te brengen!