woensdag 11 november 2015

Symbolische actie in Den Haag: ‘Melkveehouders vragen luisterend oor van staatssecretaris’

Op donderdag 12 november houden de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) een symbolische actie vanaf 11.30 uur bij de uitgang van het Tweede Kamergebouw aan de Hofweg. Gelijktijdig vindt in Nieuwspoort een persconferentie plaats. Aansluitend zullen partijen zich verplaatsen naar het ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg om de nieuwe staatssecretaris, Martijn van Dam, bewust te maken van de enorme problemen in de melkveehouderij. Deze symbolische actie maakt deel uit van demonstraties door melkveehouders in heel Europa tegen het desastreuze en ondeskundig uitgevoerde EU-zuivelbeleid. Zij protesteren tegen de totale ontwrichting van de prijzen op de melkmarkt en eisen de onmiddellijke invoering van het Markt Verantwoording Programma.

Met deze demonstratie en symbolische actie vragen de DDB en NMV een luisterend oor en de onverdeelde aandacht van staatssecretaris van Dam voor de mogelijkheden die er zijn om de crisis in de melkveehouderij en melkprijsproblematiek op te lossen. De toekomst van duizenden melkveehouders staat op het spel. Melkveehouders maken hiermee duidelijk dat zij het huidige zuivelbeleid niet langer accepteren en eisen de invoering van een instrument dat een crisis in een vroeg stadium kan beteugelen.

De huidige problemen in de melkveehouderij zijn ontstaan na het afschaffen van de melkquotering. Melkveehouders overal in Europa werden opgeroepen meer melk te gaan produceren in afwachting van een stijgende vraag op de wereldmarkt. Deze vraag is er tot op heden niet gekomen. Melkveehouders worden nu geconfronteerd met melkprijzen die ver onder de kostprijs liggen. Zij worden aan hun lot overgelaten. De rest van de zuivelketen soupeert inkomsten en bonussen als voorheen. En consumenten merken niets van de extreem lage melkprijzen in de winkel. Daarom vragen de DDB en NMV met deze symbolische actie een luisterend oor van staatssecretaris van Dam.