Persberichten


Nu de zuivelindustrie in rap tempo de tweede interventieronde voor magere melkpoeder (MMP) op kosten van de Europese Unie de opslag heeft ingereden en de derde ronde op de agenda staat, is het tijd voor een pas op de plaats.  Er zijn nog steeds …

Lees meer »

“Misplaatst en stuitend”, is het oordeel dat de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vellen over de uitspraken van staatssecretaris van Dam in het interview met NRC van zaterdag 21 mei. De staatssecretaris …

Lees meer »

De Dutch Dairymen Board (DDB) heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan Commissaris Hogan over de besteding van de 30 miljoen euro die Nederland ontving uit het hulppakket, dat in september 2015 door de Europese Commissie werd toegekend als …

Lees meer »

In verband met de voorgestelde fosfaatrechten, voerde een afvaardiging van de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op 8 maart jl. een gesprek met een zware delegatie van DG Environment, afdeling Nitraatrichtlijn (…

Lees meer »

De langstdurende 1 aprilgrap in de zuivelsector die “vrij melken vanaf 1 april 2015” heette, is op 3 maart j.l. afgesloten met een nieuw quotum voor melkveehouders - de fosfaatrechten -  en zal, met de invulling daarvan zoals voorgenomen door …

Lees meer »