Blog

Sieta van Keimpema schrijft regelmatig een weblog over actuele zaken in de melkveehouderij en over gebeurtenissen in het nieuws.

Ook doet ze verslag van haar bezigheden van de afgelopen tijd voor de DDB en als vicevoorzitter van de EMB. Ze voert gesprekken met beleidsmakers, geeft lezingen en legt (werk-)bezoeken af.

Ledenberichten

Op deze pagina kunt u tevens de ledenberichten teruglezen die u via e-mail of per post als lid van DDB hebt ontvangen.


Aansprakelijkheid Nederlandse Staat voor schade fosfaatrichtlijn

zaterdag 13 juni 2015 auteur: Sieta van Keimpema

Het fosfaatplafond. We zijn er al bijna overheen. En voor het fosfaatplafond zijn we zelf verantwoordelijk, aldus Dijksma. De zuivelsector heeft een paar weken om de zaken te regelen.Is de sector werkelijk verantwoordelijk? De individuele …

Lees meer »

Beter vangnet vereist visie en management

woensdag 10 juni 2015 auteur: Sieta van Keimpema

Boerderij.nl kopt 2 juni j.l.: “Copa pleit voor een beter vangnet voor de melkveehouders”.Eindelijk, zou je denken. Maar als je vervolgens in het artikel leest waaruit dat vangnet zou moeten bestaan; een verzekering zoals in de VS, een verhoogd …

Lees meer »

Zembla

dinsdag 2 juni 2015 auteur: Sieta van Keimpema

De uitzending van tv programma Zembla “Topsporters van de melkindustrie” afgelopen week, schetst een hard beeld van een deel van onze sector. Het roept heftige reacties op… bij vooral collega-melkveehouders. Terwijl ik het internet afzoek naar …

Lees meer »

Melkpakket en zachte landing: mislukt!

donderdag 29 januari 2015 auteur: Sieta van Keimpema

Tijdens de hoorzitting op 27 januari 2015 over “Het melkpakket en de vooruitzichten voor de zuivelsector” in het Europees Parlement kwam de lijnrechte tegenstelling in de beoordeling van de huidige situatie op de melkmarkt aan het licht tussen …

Lees meer »

Geketend, de vrije markt op?

zaterdag 22 november 2014 auteur: Sieta van Keimpema

'Bevrijdingsdag,’ de zegeningen van een ‘vrije markt’, ‘deregulering’, ach wat is ons, de melkveehouders, al veel beloofd door politici, belangenbehartigers en zuivelwoordvoerders in de opmaat naar 1 april 2015. De dag waarop we “onze …

Lees meer »