NPLG Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 kunt u het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) bekijken. De documenten zijn beschikbaar op de website van de Rijksoverheid. Tijdens deze zes weken mag iedereen zijn mening geven …

Lees meer »

Vindt u het ook tijd worden voor antwoorden?  De DDB organiseert haar tweede politieke avond, voor een frisse wind in het landbouwbeleid, laat uw stem horen!Wees erbij aanwezig vanavond, donderdag 2 november, een avond die in het teken staat van …

Lees meer »

Bron van insleep Blauwtongvirus type 3 lijkt ontdekt!

zaterdag 21 oktober 2023 auteur: Sieta van Keimpema

Sinds begin september teistert het Blauwtongvirus type 3, de Nederlandse schapen- en rundveehouderij. Het dierenleed is voor de betrokken veehouders en hun dierenartsen, niet om aan te zien. Blauwtongvirus type 3 is een virus dat wordt overgebracht …

Lees meer »

Het aantal studies rapporten en analyses, al dan niet in opdracht van het ministerie van LNV opgesteld, dat over de landbouwsector heen wordt gestort met steeds weer één boodschap: “de landbouw doet schade aan …” begint ons zo langzamerhand …

Lees meer »

Ammoniak Op de site van het RIVM staat het volgende over ammoniak: “Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas. De veehouderij is de belangrijkste bron van ammoniak in het milieu. (…)In de periode 1990-2016 zijn de berekende emissies van ammoniak met …

Lees meer »